top of page
FORSÍÐA

Íslands 

Reynslu BANKI

- endurgjaldslaus reynsla til ráðstöfunar fyrir þig!

ÁVINNINGUR

Bakvarðasveitin getur verið mikill ávinningur fyrir fyrirtæki!

Hjá RBÍ eru skráðir reyndir stjórnendur með fjölbreytta rekstrarreynslu sem hentar í ólíkum rekstri og fyrirtækjum. Þessir aðilar hafa skrá sig sem bakverðir atvinnulífsins hjá RBÍ og vilja vegna erfiðrar stöðu í efnahagsmálum miðla sinni reynslu og þekkingu án endurgjalds til aðila í fyrirtækjarekstri.

Það getur skipt miku máli fyrir stjórnendur minni og meðalstórra fyrirtækja í erfiðri stöðu að fá aðgang að góðri starfsreynslu og öflugri þekkingu í rekstri.

 

Oft er hægt að finna góðar lausnir á vandamálum í rekstrinum sem virka. Þarna getur aðgangur að reynslu og þekkingu bakvarðasveitar RBÍ skipt sköpum.

Markaðsmál eru þættir í rekstri sem geta skipt miklu máli. Þessir þættir geta ráðið úrslitum um árangur og hvort varan/þjónustan nær fótfestu á markaði. Auðvelt er að gera mistök og þess vegna ómetanlegt að hafa góðan leiðbeinanda með reynslu til þess að finna réttan farveg. 

Innflutingur á vörum byggir á þekkingu á flutningaleiðum, tollainnheimtu, skattkerfi og lagerhaldi. Það er aðgangur að þekkingu á þessu sviði hjá okkar leiðbeinendum. 

Útflutningur á vörum krefst þekkingar og reynslu í alþjóðaviðskiptum. RBÍ er með á sínum snærum reynslumikla leiðbeinendur í þessu umhverfi sem þú getur fengið aðgang að.

Mannauðsmál eru stöðugt að verða mikilvægari. Að skapa réttan starfsanda er í raun listgrein sem sem grundvallast á samskiptum og viðhorfum. Árangur í fyrirtækjarekstri getur staðið og fallið með þessum málum. Þess vegna er gott að hafa á hliðarlínunni leiðbeinanda sem getur gefið góð ráð.

Til viðbótar þessu hér að ofan má nefna sérhæfðan rekstur eins og ferðaþjónustu, verslanir, veitingastaði, hótel og margt fleira.

Oft getur þurft endurskipulagningu á rekstrinum til þess að aðlaga hann að nýjum forsendum í viðskiptaumhverfi. Þetta þekkja reyndir aðilar í viðskiptum mjög vel.

Nýsköpun gerir kröfu til þess að hafa frjóa hugsun og taka tilit til margra samhliða þátta. Að hafa reyndan aðila í nýsköpun við hlið sér getur skipt miklu máli um árangur. 

Fjármál eru einn erfiðasti þátturinn í rekstri fyrirtækja og gerir miklar kröfur til reynslu. Fjármögnun á grunn starfsemi, lánamöguleikar, tekjumyndun úr rekstri og margt fleira er áskorun. Reyndir leiðbeinendur geta stytt leiðina til að gera þetta rétt.

Að framleiða vöru er flókið ferli og ekki síst í frumkvöðlastarfi. Þá getur skipt öllu máli að hafa aðgang að reynslumiklum aðila sem hefur stjórnað í framleiðslu og hefur vegna reynslu sinnar og sýn til að leysa vandamálin.

Rekstrarþættir

Rekstrarfærni og stöðugleiki

Færni í rekstri skiptir höfuðmáli um hvernig tekst til með árangur. Að hafa reynslumikinn leiðbeinanda með sér eykur rekstrarhæfni og stöðugleika.

Stöðugleiki í uppbyggingu í rekstri getur skipt öllu máli. Slíkur stöðugleiki sem reynslumiklir leiðbeinendur geta skapað getur haft úrslitaáhrif á það hversu vel reksturinn gengur.

FRUMKVÖÐLASKÓLINN
FÁ UPPLÝSINGAR

Notaðu reynsluna
og náðu meiri

árangri

bottom of page